Вхід Головна Мій профіль Вихід

CАЙТ УЧИТЕ
ЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,
ЛІТЕРАТУРИ та ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
заступника директора з НВР
Слов'янської ЗОШ І-ІІІ ст. 15

ЄФРЕМОВОЇ МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Сьогодні в Україні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Конкурси
Сайт Сайт
Про погоду
Погода в Україні
Моя планета
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

На допомогу вчителю

Головна » Статті » Українська мова » Морфологія. Орфографія

У гості до фірми "Морфологія"

Тема. У гості до фірми «Морфологія»

Мета: повторити та закріпити відо­мості про самостійні і службові час­тини мови; розвивати вміння пра­вильно визначати частини мови, вводити їх у речення, робити мор­фологічний розбір слів; розширю­вати лексичний запас учнів; вихо­вувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок — ділова гра.

 ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми та мети уроку.

         Учитель. Сьогодні ми зібралися на засідання, щоб обговорити важ­ливі питання, зокрема закріпити відомості про самостійні і службові частини мови. Нас радо вітає фірма «Морфологія». Отже, ви зрозуміли, що заняття ми проведемо у вигляді ділової гри, а саме засідання бізнес-клубу.

III. Мотивація навчання.

         Учитель. Вельмишановні пані та панове! Радо вітаю вас, нове покоління українських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу, яке відбу­деться у гостях у фірми «Морфоло­гія». Прошу всіх вести ділові запи­си, як цього вимагає бізнесовий етикет. А хто скаже, що таке бізнес? Хочу вам сказати, що не так легко стати бізнесменом, хоча мріє про це майже кожний. Не лише багато грошей потрібно для цього, а ще й знання, уміння правильно вклас­ти свій капітал, керувати його збіль­шенням. Можна було б дати чима­ло порад, проте, коли бізнесменові щось не вдається, він за певних умов зможе досягти успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатний плідно працювати, не знаючи мови, без знання якої не можна підтриму­вати контакти, вести облік викона­ної роботи, оформляти документи.

         Навіть налагодити зв'язки із зару­біжними партнерами без доскона­лого володіння рідною мовою дуже важко. Коли хочете, щоб вас пова­жали як людей, що мають власну гідність, поглиблюйте знання з рід­ної мови.

         Щоб розпочати підприємницьку діяльність, вам треба здобути яко­мога більше балів. Зароблені бали (кошти) фіксуватимуться на бан­ківські рахунки, і ви самі чесно роз­поділите кошти.

         Тематичний словничок, що виконує роль довідкового бюро, допоможе вам осмислено використовувати не­обхідну термінологію.

IV. Повторення та закріплення вивченого.

          Учитель. Хочу запропонувати вам взяти участь в аукціоні. Хто знає, що таке аукціон? Тоді звертаємось до тематичного словничка.

Отож, починаємо. За кожну пра­вильну відповідь ви отримуєте 1 бал.

         «Аукціон знань»

1)  Що таке морфологія?

2)  На які 2 групи поділяються всі частини мови?

3)  Чим відрізняються самостійні від службових?

4)  Назвіть самостійні частини мови, службові.

5)  Що таке вигук?

6)  Чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових час­тин мови?

7)  Назвіть єдину незмінну частину мови.

         Учитель. Увага! Нам трапилася нагода використати щойно віднов­лені в пам'яті теоретичні знання на практиці. Від фірми «Самостійні частини мови» отримано термінове замовлення на опрацювання «морфологічних матеріалів».

         Щоб роботу виконати швидше, ділимось на 3 групи.

         Морфологічний матеріал

         Людина може володіти кількома мовами. Вивчаючи мови, вона розвиває своє мовлення, збагачує внутрішній світ. Мова — це неоціненний скарб для майбутніх поколінь.

         Завдання (речення написані дошці).

1 група. Із тексту, що на дошці, випишіть усі слова, що є самостійними частинами мови.

2 група. Підкреслені слова розберіть як частину мови.

3 група. Розберіть 3 речення синтаксично. Назвіть, які частини мови частіше виступають підметами, присудками, другорядними членами речення?

         Учитель. Ще одна робота за завданням від фірми «Самостійні частини мови».

         Словниковий диктант

     Безсмертний, розподілити, Батьківщина, футбол, чесний, гігантський, мільйон, різьбяр, сільський, почуття, мудрістю, листя, менший, зшити, сформулювати, святковий, майор, жовтогарячий, жовто-блакитний, любов'ю, марево, морозиво, дистанція, незбагненний, вирощений, по-моєму, косо-криво, рік у рік, де-не-де,  вгорі, додому.

         Учитель. Перевіряємо диктант. Якщо помилок немає, учень отримує 2 бали. Якщо є, то 1 бал. За кожну виправлену помилку та названу орфограму ви можете теж отримати по 1 балу.

         Учитель. З банківських рахунків видно, що у багатьох з'явились влас­ні кошти, які ви можете використа­ти для придбання товару (оцінки).

         Учитель. Щоб збільшити ваш ка­пітал, пропоную замовлення від фірми «Службові частини мови», яка надає нам роботу редактора.

         «Редактор»

      Знайти в реченнях помилки, випра­вити їх, обґрунтувавши правилами. (Речення написані на дошці.)

         Щоб ми не робили, завжди с теплим почуттям згадуємо рідну школу. Ніч була темна, про те тиха. В травах коник, як зелений гном, на скрипку грає. Заглядає ніч в вічі, в чорнім небі світять зорі. На чужині неті люди, тяжко з ними жити: нізким буде поплакати, ні поговорити.

         Учитель. Щоб отримати додатко­вий бал, пропоную розібрати мор­фологічно 3 слова:

         не (частка), з (прийменник), проте (сполучник).

(Учні виконують завдання, отриму­ють бали.)

Учитель. Часто у бізнесі трапля­ються непередбачені ситуації, які потребують швидкого вирішення. Я пропоную вам зараз подібну ситу­ацію — розгадати загадки.

«Мозковий штурм»

         Дуже я люблю всі дії,

         І, що хочеш, я умію,

         Є у мене вид і час,

         Спосіб маю повсякчас.

         Лиш учіть мене сумлінно,

         Пригоджусь я неодмінно.

         Вмію діяти чудово,

         А звуть мене... (дієслово).


         Я буваю, безперечно,

         Формотворча, заперечна,

         Чи модальна — тільки, лише.

         Без уваги не залишусь.

         Хай, нехай, не, ні, ані —

         До вподоби все мені.

         Точно, власне, мов, чи, наче —

         Дуже гарна я одначе.

         Вчіть усі мене, будь ласка,

         А зовусь я просто — ... (частка).


         Я, відомо, дуже знатний,

         Кількість можу означати

         І порядок при лічбі

         Підкажу мерщій тобі. (Числівник)


         Я така частина мови,

         Що належить до службових.

         Я буваю лиш одним:

         Похідним — непохідним.

         Задля, посеред, із-за,

         До, над, крім, в під, по, за.

         І для мене це знаменно,

         Що всі звуть мене... (прийменник).

 

         Я важливий, що й казати,

         Можу вміло пов'язати

         Однорідні члени чинно

         І складних речень частини.

         А, але, і — я сурядний;

         Що, немов, як, щоб — підрядний.

         Скрізь впишусь я досить влучно,

         Називаюсь я... (сполучник).


        Учитель. У будь-якому бізнесі існує конкуренція. Отже, щоб мати при­буток, треба перемогти своїх кон­курентів.

    Пропоную «Конкурентну бороть­бу». Але треба з'ясувати, що таке конкуренція. Зверніться до тема­тичного словника.

(Учні працюють зі словничком.)

         «Конкурентна боротьба»

         Необхідно скласти речення, вико­ристовуючи самостійні і службові частини мови зв'язним текстом з теми «Незабаром літо». Найкра­щий твір-мініатюра оцінюється в 3 бали.

         (Робота в групах, використовують­ся заготовки, підготовлені учнями вдома. Читання по 1 твору із групи, вибирається найкращий.)

V. Підсумок уроку

         Учитель. Добігає кінця засідан­ня нашого бізнес-клубу. Ми добре попрацювали, у кожного на банків­ському рахунку з'явилась чималенька сума. Підрахуйте свої бали, а я пере­веду їх в оцінку, яку ви сьогодні отримали. Сподіваюсь, що сьогоднішня робота придасться вам у майбутньому, а досягнувши успіхів у справі, ви з гідністю представлятимете україн­ських підприємців. Щасти вам!

 VI. Домашнє завдання

        Скласти свої загадки, віршики, каз­ки про частини мови, морфологію.

Тематичний словничок

Фірма. 1. Підприємство промисло­ве, торговельне, або у сфері послуг; 2. Офіційна назва підприємства, яка охороняється законом.

Аукціон. Прилюдний продаж това­рів, майна, причому власником їх стає той, хто дає за них найбільшу суму.

Конкуренція. Суперництво, змаган­ня, боротьба за найбільші переваги, вигоди для досягнення тієї самої мети.

Бізнес. Торговельна, підприємниць­ка, біржова діяльність, спрямована на одержання прибутків. Бізнесмен. Той, хто займається біз­несом.

Категорія: Морфологія. Орфографія | Додав: efremova-marina (31.10.2011)
Переглядів: 1927 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Звіримо час
Думки відомих
Пошук
Корисні посилання
СайтМетодсоветОсвітній порталПереводчик онлайн�������-����
Відеоуроки
Сайт Сайт
Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz