Вхід Головна Мій профіль Вихід

CАЙТ УЧИТЕ
ЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,
ЛІТЕРАТУРИ та ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
заступника директора з НВР
Слов'янської ЗОШ І-ІІІ ст. 15

ЄФРЕМОВОЇ МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ

Ви увійшли як Guest | Група "Guests" | RSS

Циклограма роботи

Циклограма
діяльності заступника директора
з навчально-виховної роботи

Серпень
Організаційна діяльність

 • Участь у доборі та розстановці педкадрів
 • Розподіл педагогічного навантаження вчителів
 • Організація роботи класних керівників з оформлення класних журналів
 • Уточнення контингенту учнів по класах
 • Складання розкладу на І семестр
 • Уточнення робочого навчального плану та програм
 • Підготовка шкільної документації

Методична діяльність

 • Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та завдання на новий навчальний рік
 • Проведення інструктивно-методичної наради з учителями (методика проведення першого уроку, вимоги до оформлення шкільної документації, єдині педагогічні вимоги до учнів тощо)
 • Участь у серпневих методичних заходах

Контрольно-аналітична діяльність

 • Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року
 • Перевірка календарно-тематичних планів учителів
 • Підготовка проектів наказів щодо організаційного початку нового навчального року
   

Вересень
Організаційна діяльність

 • Участь у складанні тарифікації
 • Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором
 • Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт на І семестр
 • Складання графіка чергування вчителів по школі
 • Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які потребують цього
 • Внесення коректив до розкладу уроків

Методична діяльність

 • Надання допомоги керівникам МО  щодо планування роботи
 • Інструктивно-методична нарада для нових учителів, індивідуальна робота з ними
   

Контрольно-аналітична діяльність

 • Організація проведення єдиних контрольних робіт у класах нового набору з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів
 • Статистичні звіти
 • Перевірка особових справ учнів
 • Уточнення списків учнів 
 • Організація перевірки забезпечення учнів підручниками
 • Перевірка організованості початку нового навчального року (загальний оглядовий контроль)
 • Контроль щодо попередження помилок у роботі молодих спеціалістів
 • Перевірка техніки читання і письма у молодших школярів (кінець вересня)

Жовтень

Організаційна діяльність

 • Організація й проведення педагогічного  консиліуму вчителів, які працюють у 5 класах та класоводів випускних класів початкової школи з метою вироблення єдиних педагогічних вимог щодо наступності у навчанні
 • Робота з керівниками МО з питань організації та проведення шкільних олімпіад (І етап)

Методична діяльність

 • Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань проведення атестації медпрацівників
 • Проведення відкритого уроку для молодих спеціалістів

Контрольно-аналітична діяльність

 • Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять
 • Перевірка документації щодо планування роботи вчителів (календарне, вибірково-поурочне, роботи навчальних кабінетів, позакласної роботи з предмету)
 • Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5-х класах (порівняльний аналіз стану викладання  відвіданих  уроків з основних предметів,  аналіз рівня навчальних досягнень за результатами контрольних робіт)
 • Перевірка ведення шкільної документації

Листопад
Організаційна діяльність

 • Організація та надання допомоги у проведенні предметних тижнів
 • Проведення педагогічного консиліуму щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів 8-х класів; організація роботи зі слабовстигаючими та обдарованими дітьми.

Методична діяльність

 • Інструктивно-методична нарада з учителями, які працюють у 9 класах
 • Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
 • Інструктивно-методична нарада для вчителів, які претендують на встановлення вищої кваліфікаційної категорії (підготовка до творчого звіту)

Контрольно-аналітична діяльність

 • Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечення учнів навчальною літературою
 • Контроль за навчально-виховним процесом
 • Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором

Грудень
Організаційна діяльність

 • Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи
 • Складання плану роботи вчителів на канікулах
 • Нарада з класними керівниками з питань моніторингу успішності за І семестр
 • Робота щодо участі у ІІ етапі предметних олімпіад
 • Участь у І турі конкурсу «Учитель року» 

Методична діяльність

 • Підготовка розпорядження щодо закінчення І семестру та проведення методичної роботи під час канікул

Контрольно-аналітична діяльність

 • Контроль за навчально-виховним процесом
 • Підготовка та проведення контрольних робіт, аналіз результатів (довідка)
 • Співбесіди з учителями щодо стану виконання навчальних програм, аналіз та узагальнення матеріалів
 • Перевірка стану всеобучу (відвідування учнями школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання)
 • Підбиття підсумків щодо обладнання навчальних кабінетів

Січень
Організаційна діяльність

 • Участь у підготовці та проведенні засідання педради
 • Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт на ІІ семестр
 • Складання графіка внутрішкільного контролю на ІІ семестр
 • Уточнення графіка чергування вчителів по школі
 • Робота з комплектування перших класів (відвідування ДНЗ, організація екскурсій до школи, організація занять)
 • Організація участі школярів у ІІІ етапі предметних олімпіад
 • Організація участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких учнівських робіт

Методична діяльність

 • Проведення співбесід з учителями про стан їхньої роботи над методичною т проблемою, надання методичної допомоги, узагальнення матеріалів

Контрольно-аналітична діяльність

 • Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів (практичних, лабораторних, творчих робіт); дотримання вимог щодо ведення класного журналу
 • Перевірка календарного планування на ІІ семестр
 • Перевірка дотримання єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів (домашні завдання) - класно-узагальнюючий контроль
 • Контроль за навчально-виховним процесом

Лютий
Організаційна діяльність

 • Участь у роботі шкільної атестаційної комісії

Методична діяльність

 • Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної та методичної роботи

Контрольно-аналітична діяльність

 • Аналіз стану успішності учнів
 • Перевірка стану виконання навчальних програм (записи у класних журналах, спостереження під час відвідування уроків)
 • Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями
 • Контроль за виконанням єдиного орфографічного та мовного режиму
 • Контроль ведення документації МО

Березень 
Організаційна діяльність

 • Визначення вчителів, які працюватимуть у 5-х класах, ознайомлення їх з особливостями роботи (за узгодженням з директором)
 • Підготовка матеріалів до міської атестаційної комісії
 • Проведення заходів з питань підготовки до ДПА та ЗНО 
 • Підготовча робота щодо планування роботи школи на наступний навчальний рік (анкетування медпрацівників, учнів, батьків), узагальнення матеріалів
 • Участь у підготовці та проведенні педради

Методична діяльність

 • Інструктивно-методична нарада  з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення ДПА
 • Створення робочої групи з питань планування роботи щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми на наступний навчальний рік

Контрольно-аналітична діяльність

 • Контроль за відвідуванням учнями занять
 • Перевірка ведення шкільної документації (вибірково)

Квітень
Організаційна діяльність

 • Складання розкладу консультацій та ДПА
 • Підготовка документації про звільнення учнів від ДПА
 • Участь у складанні графіку відпусток та зайнятості вчителів улітку
 • Підготовка до комплектування перших та десятих класів

Методична діяльність

 • Підбиття підсумків стажування

Контрольно-аналітична діяльність

 • Контроль за навчально-виховним процесом
 • Перевірка  стану  підготовки до ДПА з предметів

Травень
Організаційна діяльність

 • Підготовка документації щодо проведення ДПА у 11 класах
 • Участь у батьківських зборах
 • Організація огляду підручників, якими користувалися учні
 • Оформлення документів: атестатів, грамот

Методична діяльність

 • Проведення заходів щодо підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами
 • Попереднє обговорення методичних заходів на новий навчальний рік

Контрольно-аналітична діяльність

 • Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня виконання навчальних програм
 • Перевірка готовності кабінетів до атестації 
 • Перевірка проведення консультацій 
 • Аналіз рівня забезпечення школи навчальними посібниками і підручниками на новий навчальний рік

Червень
Організаційна діяльність

 • Підготовка документів щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 • Підготовка документації щодо проведення ДПА у 9 класах
 • Набір у перші та десяті класи
 • Організація роботи зі слабовстигаючими учнями (розклад занять, зошит індивідуальних занять влітку, списки учнів, відповідальних за роботу влітку)
 • Попередній розподіл педагогічного навантаження (за результатами індивідуальних бесід з учителями)

Методична діяльність

 • Планування методичної роботи на наступний навчальний рік

Контрольно-аналітична діяльність

 • Перевірка записів в особових справах учнів
 • Підготовка звітів за рік (атестація, підсумки року)
Звіримо час
Думки відомих
Пошук
Корисні посилання
СайтМетодсоветОсвітній порталПереводчик онлайн�������-����
Відеоуроки
Сайт Сайт
Copyright MyCorp © 2022
Create a free website with uCoz